miercuri, 6 iulie 2011

Comuna DieciTe Asteptam si pe Chatul Comunei Dieci


Harta Comunei Dieci
Powered by Comuna Dieci


Dieci
—  Comună  —
Ţară Drapelul României România
Judeţ Arad
Atestare documentară 1613
Localităţi componente Cociuba, Crocna, Dieci, Revetiş, Roşia
Guvernare
 - Primar Ioan Crişan (PDL, ales 2004)
Suprafaţă
 - Total 84,69  km²
Populaţie (2002)
 - Total 1,754 locuitori
Cod poştal 317115
Site: Comuna Dieci
Amplasarea în cadrul judeţului
Amplasarea în cadrul judeţului
-Dieci - este o comună în judeţul Arad, Crişana, România, situată pe malul drept al Crişului Alb, la 100 km de municipiul Arad. Comuna Dieci este situată în Depresiunea Gurahonţ, pe partea dreaptă a Crișului Alb și are o suprafaţă de 8469 ha. Din punct de vedere administrativ comuna este alcătuită din cinci sate: Dieci - sat reședinţă de comună situat la o distanţă de 100 km faţă de municipiul Arad, Cociuba, Crocna, Revetiş și Roşia.

Populația

Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 1754 locuitori din care 98,6% erau români, 1,1% rromi și 0,3% alte naţionalităţi și populaţie nedeclarată.

Istoric

Parohia Dieci este atestată documentar în anul 1692. La momentul respectiv se constituia dintr-o simplă biserică de lemn cu hramul Bunavestire, aşezată pe Dâmbul de la Caznari. Prima atestare documentară a localităţii Dieci datează din anul 1613. Satele Cociuba și Roşia sunt atestate documentar în anul 1553, satul Crocna în anul 1448 și satul Revetiş între anii 1553-1561.

Economia

Economia comunei este una predominant agrară, cu ambele sectoare componente bine dezvoltate. Cea mai importanta resursă exploatabilă a subsolului este andezitul - rocă magmatică deosebit de întrebuinţată în construcţii.

Turism

Dintre obiectivele turistice ale comunei, amintim biserica de lemn din secolul al XVIII-lea situată în satul Roşia și Muzeul etnografic din satul Revetiş .

Tradiţii populare

Băieţii poartă o cămaşă de in brodată la guler, mâneci şi pe margini, izmene largi, un laibăr şi pălărie. La fete îmbrăcămintea este compusă din spătoi şi poale brodate, zadie cu cârpă de încins, cojoc şi cârpă pe cap

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI DIECI

CAP.I CADRUL DE REFERINŢĂ


         1.

            CADRUL NATURAL

Comuna Dieci este situată la o distanţă de 105 km de municipiul Arad, la Nord de râul Crişul Alb şi se delimitează teritorial în partea de E cu comuna Gurahonţ, în V cu comuna Buteni, în S cu comuna Almaş şi în N cu comuna Dezna, fiind aşezată într-o zonă depresionară, pe valea Crişului Alb între Munţii Zarandului şi Munţii Codru Moma.
Suprafata-8469 ha, din care 212ha intravilan iar 8256 extravilan.

ATESTARE DOCUMENTARĂ : 1439

1.2.ACTIVITĂŢI ECONOMICE

În comuna Dieci se desfăşoară următoarele activităţi:
- în industrie :- exploatarea şi prelucrarea lemnului
-exploatarea pietrei;
-prelucrarea produselor lactate;
-în agricultură -cultivarea terenului,
-creşterea animalelor
-comerţ;
-turism : posibilitatea vizitării Mănăstirii Roşia si a cadrului natural al comunei
-posibilităţi de dezvoltare a agroturismului;
-servicii : de administraţie locală,gospodărire comunală şi locativă,poştă,telecomunicaţii, de protecţie socială şi asistenţă de specialitate şi prestări servicii meşteşugăreşti;

1.3. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI

1.4.ECHIPAREA TERITORIULUI
Căi de comunicaţie -reţea de drumuri -DJ 708 -15 km
-DC 10 km
-cale ferată -acces gara Almas si halta Joia Mare
Amenajări hidroameliorative -1km pe Crişul Alb;
Alimentare cu apă reţea de 3,3 km şi canalizare 0,7 km la nivelul satului Dieci.
Echipare energetică -reţele electrice în lungime de 50 de km.
Telecomunicaţii -reţea de telefonie fixă şi acoperire în doua reţele de telefonie mobilă.

1.5. INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢII

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca şi autoritate executivă.La nivelul comunei există şi un serviciu de consultanţă agricolă.

1.6 SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT.CULTURA.SPORT.

În cadrul comunei funcţionează următoarele instituţii de învăţământ :
-Scoala cu clasele I-IV- Crocna,Revetiş
-Scoala cu clasele I-VIII Dieci
-Grădiniţe -Dieci,Crocna,Revetis
Ansamblul folcloric « Junii Crisului » cu participare frecventa la diverse concursuri si festivaluri de profil din toata tara.-
-Bibliotecă comunală Dieci

1.7.SANATATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Există un dispensar uman şi puncte sanitare în Crocna ,Revetiş şi Roşia deservite de un medic de familie şi doua asistente medicale.
1.8 Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
În ce priveşte calitatea factorilor de mediu nu avem zone poluate existând doar o degradare moderată a solului.

CAP.II.ANALIZA DE POTENŢIAL

În comuna Dieci se desfăşoară următoarele activităţi:
- în industrie :-exploatarea şi prelucrarea lemnului
-exploatarea pietrei;
-prelucrarea produselor lactate;
-în agricultură -cultivarea terenului,
-creşterea animalelor
-comerţ;
-turism : posibilitatea vizitării Mănăstirii Roşia si a cadrului natural al comunei
-posibilităţi de dezvoltare a agroturismului;
-servicii : de administraţie locală,gospodărire comunală şi locativă,poştă,telecomunicaţii, de protecţie socială şi asistenţă de specialitate şi prestări servicii meşteşugăreşti;
Populaţie activă :805 din care un procentaj de 80% lucrează în agricultură,şomeri -41,pensionari -658 ,alte categorii -282.

Căi de comunicaţie -reţea de drumuri -DJ 708 -15 km
-DC 10 km
-cale ferată
Amenajări hidroameliorative -1km pe Crişul Alb;
Alimentare cu apă reţea de 3,3 km şi canalizare 0,7 km la nivelul satului Dieci.
Echipare energetică -reţele electrice în lungime de 50 de km.
Telecomunicaţii -reţea de telefonie fixă şi acoperire în doua reţele de telefonie mobilă.

CAP.III-OBIECTIVE ŞI MĂSURI CADRU DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ

În următoarea perioadă se doreşte ca la nivelul comunei Dieci să se realizeze următoarele obiective:
-modernizarea şi asfaltarea reţelei de drumuri judeţene şi comunale existente la nivelul comunei;
-modernizarea şi prelungirea reţelei de alimentare cu apă în satul Dieci şi extinderea acesteia şi la nivelul satelor aparţinătoare;
- extinderea reţelei de telefonie fixă şi la nivelul celorlalte sate aparţinătoare de comuna Dieci;
-atragerea de investiţii pentru explatarea resurselor existente la nivelul comunei şi implicit crearea unor noi locuri de muncă ,
-dezvoltarea activităţilor de agroturism;

PRIMARIA DIECI
Tip: Comuna
PRIMARIA DIECI
Adresa:
Principală, nr. 139 A
Localitatea:
Dieci
Judet:
Arad
Tara:
Romania
Cod postal:
317115
Telefon:
0257-314408
Fax:
0257-314546
URL:
www.comunadieci.blogspot.com
Adresa de e-mail:
Datele primariei
Persoane din primarie: Primar: Crişan Ioan
Viceprimar: Chiu Ioan
Secretar: Gheorghiţă Vasile
Contabil: Cismaş Mărioara
Documentele primariei:
Numele satelor aflate in administratie: Dieci, Crocna, Revetiş, Roşia, Cociuba
Suprafata: 8469 ha
Intravilan: 377,21 ha
Extravilan: 8091,79 ha
Populatie: 1601
Gospodarii: 917
Nr. locuinte: 917
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Nr. licee:
Nr. universitati:
Asezarea geografica: În partea de vest a judeţului Arad, pe Valea Crişului Alb, în Depresiunea Gurahonţ, la poalele munţilor Codru Moma
Activitati specifice zonei: Agricultură
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Apicultură
Activitati economice principale: Exploatarea lemnului şi a pietrei
Activităţi cu caracter comercial şi de prestări servicii
Agroturism
Obiective turistice: Mănăstirea Roşia
Cadrul natural al comunei şi localităţiilor aflate în administraţie
Turism sezonier
Evenimente locale: Ziua localităţii Dieci - în ultima duminică din luna iulie
Fii satului la Revetiş - duminica, înainte cu o săptămână de sărbătoarea Sfântul Ilie Tesviteanul
14-15 august - Adormirea Maicii Domnului
8 noiembrie - Roşia
Facilitati oferite investitorilor: Apă
Internet
Telefonie
Acces la DN 79 prin DJ 792E şi DJ 708, care străbat localitatea
Acces la calea ferată
Proiecte de investitii: Canalizare menajeră în localitatea Dieci
Alimentarea cu apă a localităţii Crocna
Asfaltare stradă în localitatea Dieci


In aceste date dorim sa comentam cateva greseli..


1. Canalizarea este existenta doar pe strada principala din Dieci nu si pe restul strazilor cum ar trebui sa fie.
2.Alimentarea cu apa se face pe strada principala si pe cateva strazi laturalnice nici decum pe toate strazile.
3.Asfaltarea care ar trebui sa fie pe fiecare strada de asemenea doar pe strada principala..
4.De unde stiti voi ca sunt 917 Gospodari din totalul populatiei..toata lumea care traieste la mediul Urban se ocupa vrand ne vrand de agricultura chiar daca lucreaza in mediul Rural..

EnterClick